เรียนรู้กระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัย หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในการ แสวงหาความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เชื่อถือได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยอาศัยพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน คือ
1) การตั้งปัญหา
2) การ ตั้งสมมติฐาน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ
5) การสรุปผลการวิจัย เนื่องจากขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีการพิสูจน์ทดสอบ ผลที่ได้จึงมีความ น่าเชื่อถือ

KM เรียนรู้กระบวนการวิจัย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *