การขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สถานศึกษาจะหางบประมาณมาบริหาร โดยเฉพาะงบประมาณด้านบุคลากร เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ  ในส่วนของสถานศึกษาแต่ปีงบประมาณ ได้จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่ง โดยเป็นการของบประมาณจ้างครูจ้างสอนในวิชาที่ขาดแคลน เช่น วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ หรือกรณีครูไม่ครบชั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี โดยให้สถานศึกษาทำหนังสือเสนอต้นสังกัด คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอความเห็นชอบว่า ไม่มีการจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อนตามโครงการที่เสนอ

การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สถานศึกษาสามารถหางบประมาณเป็นค่าใชจ่ายด้านบุคลากร สื่อการเรียนการการสอน ยกเว้น การของบประมาณเพื่อก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *