การของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

การขอจัดตั้งงบประมาณ นอกจากงบปกติประจำปีงบประมาณแล้ว การของบประมาณงบประสบภัย เป็นการของบประมาณระหว่างปี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาการเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดได้  ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติส่งผลให้อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นบริเวณสถานศึกษาได้รับความเสียหาย  และสถานศึกษาประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. บันทึกการการอยู่เวรประจำวัน                                                                                                                  2. บันทึกการรายงานเหตุการณ์  เป็นรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์วัน เวลา และสถานที่ใด                    3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากเหตการณ์ประสบภัย ซึงจะมีความเห็นของกรรมการในการพิจารณาเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ                                                                                4. ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่ประสบภัย                                                                                                                5. แบบประมาณราคา ปร.4  ปร.5  ปร.6                                                                                                     เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ออกตรวจสอบเหตุการณ์จากสถานที่จริง และเอกสารครบถ้วน ถูกต้องแล้ว จะเสนอของบประมาณต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *