การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์


การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ Graphic Design คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร่ เป็นงานออกแบบที มุ่งชักชวนเรียกร้อง หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการ และความคิดต่างๆ ซึ งเป็นงานในลักษณะการพิมพ์ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา ภาพถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ นิทรรศการเป็นต้นการออกแบบสิ งพิมพ์ เป็นส่วนหนึงของการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) สิ่งทีควรคํานึงถึงอย่างมาก คือ ผู้ออกแบบจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทํางาน มีแนวคิดที่ก้าวหน้าทันสมัย ทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ

http://ratchaburi1.org/plan/downloads/unit7.pdf

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *