การปฏิบัติและการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ในปัจจบันนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตนเองไม่มีสวนเกี่ยวข้องใด ๆ กับคอมพิวเตอร์เลย จะด้วยทางตรง คือเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์เอง หรือทางอ้อม คือเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ต้องทํางานที่มีกระบวนการบางอย่างที่ต้องมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่เดิมการกระทำความผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะไม่มีกฎหมายที่เฉพาะมารองรับ จึงใช้ได้แค่กฎหมายอาญาที่มีความใกล้เคียงในแต่ละกรณีไป ทําให้การเอาผิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาจยังไม่สามารถทําได้อย่างชดเจนนัก แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มี “พระราชบญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550” มีสามารถใช้เอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการกระทําความผิดก็จะไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบว่ามีกฎหมายนั้น ๆ กำหนดอยู่เพราะกฎหมายถือวาเป็นสิ่งที่ประชาชนทกคนในประเทศต้องปฏิบัติตาม แนะนำแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

http://ratchaburi1.org/plan/downloads/unit11.pdf

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *