สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษามี 3 กรณี ดังนี้                                                                                                            1.1 การย้ายกรณีปกติ  1.2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 1.3 การย้ายกรณีพิเศษ
  2. การย้ายกรณีปกติ                                                                                                                                         2.1 ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน                                                                        2.2 ส่งคำร้องขอย้ายประจำปี วันที่ 1  สิงหาคม                                                                                                     2.3 ส่งคำร้องขอย้ายถึง สพท.ปลายทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม                                                                                 2.4 ผู้ประสงค์ย้ายไปสถานศึกษาสังกัด สพท. ระบุสถานศึกษาที่ประสงค์ย้ายได้เพียงจังหวัดเดียว                                                2.5 พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม                                                                                     2.6 พิจารณาย้ายสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน                                                                                  2.7 พิจารณาย้ายทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกัน                                                                                         2.8 พิจารณาย้ายตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
  3. การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้                                                                                    3.1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้                                                                                      กลุ่ม 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป                                                                                             กลุ่ม 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา                                                 3.2 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
  4. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *